tirsdag 22. mars 2011

Alle linker til tapet myndighetsmisbruk fra Nav

LINKER TIL ALLE BLOGGINNLEGG:

Om meg: Bakgrunn og historie

(Tre unntak fra det jeg ellers skriver om, er bakgrunnen til min far, som jeg laget eget innlegg om her, samt en jule- og en reiseblogg da jeg ikke er såpass datakyndig at jeg har klart å lage flere blogger. Har forsøkt, men de blir av en eller annen grunn knytet til denne):

Min far var yrkesbefal, og på kompanibildene står han rett under H.M. Kong Haakon

http://bit.ly/aHd8Mo

KRONIKK: De tause, feige, unnvikende og kalkulerende

Vaksinen mot svineinfluensa, kan smitte deg med Guillian-Barre syndromet

Vi opplyses ikke om at de nye lyspærene kan være livsfarlige

Ondskapen i byråkratiske organisasjoner

Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:

Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?

Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:

Ti bud til en ung mann som vil frem i verden

Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd

Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass

Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg

Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:

Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:

Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.

Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket

NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!

Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk

LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.

NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.

NAV-direktør trekker seg

Navdirektør Tor Saglie går av.

Sykefraværet og apekattenes anklager

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

NAVs overstyring får Soria Moria-erklæringen til å fremstå som det ultimale hån overfor allmennheten

Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?

Nav Salomo og Borger Hattemaker

Psykopater i lederstillinger

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND

Hvordan står det til på våre sosialkontor?

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Den indre klikken ved sosialkontoret:

http://bit.ly/bUrNEf

Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:

Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

Medarbeider på Nav Nordstrand Sosial legger på røret midt i forklaring:

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.

Del 2

Del 3

Del 5

Del 6

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:

http://bit.ly/asA4eH

Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

http://bit.ly/dyKpip

Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?

Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:

Manglende system for å sikre at tjenestemottakere ved Nordstrand Sosialsenter mottar forsvarlige tjenester

Sjefsgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv

Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?

Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?

Skam deg Axel West Pedersen!

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Informasjonen som knebles i det offentlige rom (Bloggvalget)

Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?

Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet;

Blogguniversets Persona Non Grata

http://bit.ly/EBvwK

Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne

Det største eventyr jeg har lest

Vi er innbyggere, ikke brukere og klienter

Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!

Konseptet i NAV-skandalen kopieres og videreføres til sykehussektoren

Personvern

Tøyendramaet

http://bit.ly/9tZtt1

Atter sensurert – denne gang av Adresseavisen, i mitt svar til artikkel “Kommunaldirektør Tor Åm kalte klager gal

http://bit.ly/9Meif1

UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging:

http://bit.ly/gbEltH

Norsk narkotikapolitikk og fattigdom

http://bit.ly/fs4mv

“Presset til taushet” Del  1 av 2.

http://bit.ly/5SLluR

“Presset til taushet” Del  2 av 2.

http://bit.ly/12CDqw

Forespørsel fra formididlingsavdelingen Universitetet i Bergen om mine synspunkter på forskning og folket, tilknyttet evalueringen av Nav-reformen

Muligheten til å løfte flere mennesker ut av fattigdom, som den sittende regjering har gitt blanke blaffen i!

“Et moralsk svik” blir for tamt – “Sosialkriminalitet” vil være dekkende!

For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!

Kommer til makten på gale premisser?

Nå må slike komatøse ultrastupide ignoranter FJERNES PERMANENT fra sine stillinger en gang for alle!

Jeg vil på det sterkeste anbefale alle mennesker, både de som sliter og de som sitter med makten til å ta en titt på denne videoen fra Fattigdomshøringen 2009. En klok tale fra en modig dame:

“The little girl who stopped Norway for 10 minutes with this speech against poverty in Norway. In the panel stands three ministers and five party leaders. On the stand: Johanna Engen, Fattighuset. Event: Fattigdomshøringen 2009.Yongstorget, Oslo 28. august”.

Øvrige debatter jeg startet i Aftenposten som belyser forholdene i Nav;

Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak.

Denne ble sperret av debattledelsen i Aftenposten 14.07.2008 etter ca. 3 måneder, og hadde til da opparbeidet seg ca. 40.000 treff.

Men artikkelserien/debatten fortsetter å bli lest, og har per mars 2011 hele 217.000 treff.

Kritikk av NAV “skjules”;

NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV;

Ledelsen i NAV forsvarer vilkårlighet med største selvfølgelighet;

Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget;

Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med;

FB-grupper jeg administrerer/er med på å administrere:

NAV-når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg enda lenger ned

Her står også belyst en god del av forholdene i en rekke innlegg og diskusjoner:

Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:

Ufaglærte NAV-ansatte skal IKKE lese våre pasientjournaler!