søndag 15. november 2009

Vaksinen mot svineinfluensa, kan smitte deg med Guillian-Barre syndromet.


Denne bloggen vil bli oppdatert.

14.11.2009;

Funnet på Aftenposten debatt under samme overskrift, hos “exray”;
Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet;
1988-91; 200.000 ungdommer og millitære rekrutter ble brukt som forsøkskaniner i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. Spørsmål som stilles; “Kan folkehelsens prestisjevaksine være årsaken til så mange unges ødelagte fremtid”? Folkehelseinstituttet har ingen ærerik historie å vise til i vaksineforsøket. De gikk ut med; “Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner”!

Ingen visste at Folkehelseinstituttet holdt tilbake informasjon om at flere av forsøkspersonene kunne få alvorlige reaksjoner av forsøket – hvilket de fikk.
Kun beklagelser ble gitt i etterkant med unntak av en eneste person som i tillegg mottok erstatning – sønnen til professor i barnemedisin Ola Didrik Saugstad som selv satt i arbeidsgruppen for forskningsstudiet. Jan W. Rølland i foreldregruppen for de vaksinerte, sier at disse føler seg sveket, misbrukt, manipulert og glemt.
Man spør – Hva vil være annerledes i dag enn for 20 år siden?;
http://www.youtube.com/watch?v=IK8bC9SuKLI

15.11.2009
“Nekter å oppgi om influensaoffer var vaksinert”!;
“Kvinnen som døde av svineinfluensa torsdag kan ha blitt vaksinert allerede for tre uker siden (…)”.
Stavanger universitetssjukehus vil ikke si om kvinnen var vaksinert.
– Pasientens helse er en sak mellom pasienten og sykehuset. Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi ikke går ut med, sier informasjonssjef ved Stavanger universitetssjukehus Tore Kopren til TV 2 Nyhetene.

Heller ikke Folkehelseinstituttet vil kommentere hvorvidt kvinnen var vaksinert.
– Dette er opplysninger om enkeltpersoners sykdomsbilde og behandling som vi ikke går ut med, sier informasjonsansvarlig ved Folkehelseinstituttet Therese Øgaard til TV 2 Nyhetene.

– Da skulle dere vel heller ikke kunne opplyse at kvinnen døde av svineinfluensa?
– Vi går kun ut med opplysninger som er avklart med pårørende, sier Øgaard.
– Så det kan være flere personer som er døde av svineinfluensa her i landet enn det dere har gått ut med?
– Det kan jeg ikke svare på, sier Øgaard.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/nekter-aa-oppgi-om-influensaoffer-var-vaksinert-3007134.html

15.11.2009
ALLE MÅ VÆRE OBS PÅ DETTE;

Svineinfluensasyk reddet av ny medisin
Overlevde ved hjelp av betablokkeren Metoprolol.
“(…) Torsdag bestilte amerikanske helsemyndigheter 10.000 doser av Peramavir til sitt medisinske beredskapslager mot svineinfluensaen.
Medisinen, som opprinnelig ble utviklet mot fugleinfluensaen, er ennå ikke godkjent av det amerikanske legemiddelverket FDA, men 23. oktober tillot FDA bruk av den antivirale medisinen til nødstilfeller der H1N1-syke pasienter ikke kan bruke eller vil tjene på bruk av Tamiflu eller Relenza (…)”.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/svineinfluensasyk-reddet-av-ny-medisin-2994932.html

14.11.2009;
SÆRDELES VIKTIG INFORMASJON, DETTE MÅ SES PÅ SOM SVÆRT ALVORLIGE BRUDD PÅ BLANT ANNET ETISKE RETNINGSLINJER, OG KAN EVENTUELT MEDFØRE ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR DE SPEDBARN SOM BLIR UTSATT FOR FORSØKET!
HVORFOR STILLER IKKE JOURNALISTENE HER DE NØDVENDIGE SPØRSMÅL? SE OGSÅ ARTIKKEL FRA 15.11.2009 LITT LENGER NED PÅ SIDEN SOM KAN OPPLYSE OM AT HELE 60 SPEDBARN NÅ SKAL VAKSINERES MED PANDEMRIX!;

Tre nyhetstips fra Trond Blindheims side;
15 norske spedbarn skal svinevaksineres;
Babyene er bare 8-12 uker gamle.

“(…) Det er de europeiske helsemyndighetene i form av European Medicines Agency, EUs organ for godkjenning av nye vaksiner og medisiner, som har valgt Norge som det eneste landet i verden til å være med på vaksinestudien av små babyer (…)”.
Folkehelseinstituttet sier at vi har et moralsk ansvar til å gjennomføre denne studien.

Verdens-konsekvenser
- Blir studien godkjent vil det få relevans for hele verden. Tanken bak studien er at spedbarn er en utsatt gruppe i influensaepidemien. Kanskje ikke så mye i Norge, men i andre land på grunn av underernæring og dårlig immunforsvar. Derfor er det viktig å være ekstra grundig med testing av disse, sier Gronert til avisen.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2755646.ece


Jeg ble så svimmel og kvalm at jeg ikke klarte å gå

Pia Cathrin (34) alvorlig syk etter svineinfluensavaksine
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=598591


BAXTER ADMITS CONTAMINATING 72 KILOS ON MAIN STREAM TELEVISION ( PLEASE SHARE )
http://www.youtube.com/watch?v=s8c9JYRQGVc


Bivirkningsmeldinger på Pandemrix
På denne siden gir Legemiddelverket en oversikt over bivirkninger rapportert etter at vaksineringen startet opp til og med uke 44. Listen blir oppdatert ukentlig;
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80994.aspx


Hvordan kan de fremsette slik informasjon når det overhodet ikke finnes noe system enda på å innhente oversikt av bivirkningene?;


06.11.2009
“Mangler system for pasientrapportering”;
“Svenskene rapporterer bivirkninger av svineinfluensavaksinen direkte inn til sitt legemiddelverk.
Norge får et slik system først neste år (…)”!
http://www.aftenposten.no/helse/article3359375.ece

14.11.2009
- OG i tillegg- Hvordan kan Legemiddelverket velge, faktisk VÅGE og fremsette sine opplysninger på den måten de gjør når de bør være godt kjent med at påkrevde og godkjente testresulater ikke en gang foreligger i forkant av at man gir vaksinen og at man derfor ikke har den fjerneste anelse om både hvilken – og hvor stor risiko man (og spesielt gravide og barn) løper ved å ta vaksinen?

Hvorfor skal Norge av alle land la sine utsatte grupper ta del i noe som på det nærmeste vil kunne betegnes som “Russisk Rulett”, siden flere andre land har stanset denne vaksinen som inneholder de farlige tilsetningsstoffene?!;
“Det er lite trolig at spontanabort eller fosterdød har sammenheng med vaksinen. Endelige konklusjoner kan imidlertid først trekkes når alle undersøkelser er ferdige”!

Jeg minner om;

“This information was recommended by the CHMP on 24 September 2009. It has been sent to the European Commission for the adoption of a formal decision applicable in all European Union Menber States”;
“There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy” “There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years”!
http://www.scribd.com/doc/20313100/Contents-and-Usage-of-GSK-s-Pandemrix-H1N1-Vaccine

14.11.2009;
Jeg understreker at den kritisk viktige informasjonen over, er fremsatt av CHMP som har følgende virkeområder;
“The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is responsible for preparing the Agency’s opinions on all questions concerning medicinal products for human use, in accordance with Regulation”.

*
In the ‘mutual-recognition’ and ‘decentralised’ procedures, the CHMP arbitrates in cases where there is a disagreement between Member States concerning the marketing authorisation of a particular medicinal product (‘arbitration procedure’). The CHMP also acts in referral cases, initiated when there are concerns relating to the protection of public health or where other Community interests are at stake (‘Community referral procedure’).

Assessments conducted by the CHMP are based on purely scientific criteria and determine whether or not the products concerned meet the necessary quality, safety and efficacy requirements (in accordance with EU legislation, particularly Directive 2001/83/EC). These processes ensure that medicinal products have a positive risk-benefit balance in favour of patients/users of these products once they reach the marketplace (…)”.
http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/CHMP/CHMP.html

14-11-2009
Når all denne informasjonen foreligger, hvordan i all verden kan Gronert da gå ut og understreke at vaksineringen vil være helt ufarlig for 15 norske spedbarn der han utrolig nok påstår;
- “Influensavaksinen vil ikke være farlig for babyene. Alt i alt er det veldig lite data som tyder på at vaksinen skal være skadelig”.

Skal det i det hele tatt være LOV for en autoritet på sitt område og kringkaste denne form for grovt villedende uttalelser når det attpåtil dreier seg om spedbarn (og i det hele tatt)? Skal journalister la dette få bred oppmerksomhet uten å sette forbehold ved å i tillegg informere om at dette slett ikke vil dreie seg om at det er “lite data som tyder på at vaksinen kan være skadelig”, men det faktum at det absolutt ikke eksisterer godkjente testresultater i forkant av dette de nå skal bedrive?!
http://www.ringblad.no/nyheter/article4699353.ece


Sveits sier nei til vaksine;

Sveits sier nei til vaksinen som norske myndigheter har kjøpt inn.
“Bakgrunnen for den sveitsiske avgjørelsen, som ble kjent fredag, er at legemiddelmyndigheten Swissmedic sier det ikke er kommet dokumentasjon om vaksinebruk på gravide og svært lite dokumentasjon når det gjelder barn (…)”.
http://www.siste.no/utenriks/article4675889.ece


04.11.2009
Vaksineaksjon.no;
“Visste du at legemiddelprodusentene har fraskrevet seg ethvert erstatningsansvar, og at svært få har noensinne fått erstatning fra staten Norge etter vaksineskader (…)”.- at Pandemrix vaksinen er stoppet med umiddelbar virkning fra 30.10.09 for gravide, barn og eldre i Sveits. Tyskland, Storbritannia, Irland, New Zealand, Frankrike og USA bruker heller ikke denne vaksinen med tilsetningsstoffene squalene og kvikksølv. Folkehelseinstituttet (FHI) presser på for hurtigere lansering av denne til alle de såkalte ”risikogrupper” i Norge (…)”.
http://www.vaksineaksjon.no/

15.11.2009
“Tester influensavaksinen på norske babyer”;
“60 norske babyer blir de første spebarna under seks måneder i verden som tester Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa”!

HVA I ALL VERDEN ER DET SOM FOREGÅR?;

“Det er legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline, produsent av Pandemrix som er kjøpt inn til bruk i Norge, som står bak prosjektet. Det er en såkalt klinisk studie der spebarn som er fra åtte til ti uker gamle skal vaksineres mot svineinfluensa A (H1N1). I dag er nedre aldersgrense for å vaksinere barn mot svineinfluensa seks måneder både i Norge og i resten av Europa.
Dette er første gang så små babyer får vaksinen (…)”.

Sjef for vaksineseksjonen, Svein Rune Andersen, mener norske spebarnsforeldre trygt kan la babyer under seks måneder delta i prøveprosjektet og få vaksinen mot svineinfluensa. – Ut fra de dataene GlaxoSmithKline har sendt inn om denne studien og som vi har vurdert, og ut fra det vi har sett av data fra vaksinerte barn som er eldre enn seks måneder, kan vi si at dette er trygt. Det er klart, man vet aldri 100 prosent. Men skal man prøve ut legemidler må man prøve dem ut på noen (…)”!!!
http://www.aftenposten.no/helse/article3370151.ece

ALLE MÅ DERFOR LESE DETTE;

“Vaksineprodusent forlangte ansvarsfritak”!

“(…) Fordi det haster med vaksinen, er testingen og utprøving av vaksinen på mennesker ikke like omfattende som vanlig (…)”.
“Folkehelseinstituttet mener Norge ikke hadde ikke noe valg når de inngikk avtalen som fritok vaksineprodusenten GlaxoSmithKline for ansvar for eventuelle bivirkninger av influensavaksinen.

– Skulle vi få vaksine mot svineinfluensa, måtte vi gjøre en avtale med GlaxoSmithKline om fritak fra erstatningsansvar, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland til Stavanger Aftenblad“

UTDRAG;

“Preben Aavitsland er avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet og sto sentralt i arbeidet da Norge fikk en forhåndsavtale med legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK). En bit av denne avtalen er en klausul om at GSK skal være fritatt for erstatningsansvar hvis vaksinen har bivirkninger, slik Aftenbladet skrev om i går”.
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1718755.ece
Propaganda fra Folkehelseinstituttet;

“Folkehelseinstituttet blir anmeldt til politiet for å drive med ekstrem fryktpropaganda og løgn når det gjelder svineinfluensa”;
“(…) Siri Helene Hauge i Folkeinstituttet sier til NRK at det er viktig å gi informasjon om vaksinen.
- Det er et enormt behov for informasjon.

- Hvorfor har ikke Norge prøvd å få tak i en vaksine som ikke inneholder farlige stoffer som kvikksølv?
- Vi mener det er den beste vaksinen, og det er den samme som Sverige og Danmark har tatt i bruk, sier Hauge (…)”.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.6848185

Nyhetstips fra Jan Devo Kornstads side;

14.11.2009;
Allergikere reagerer på vaksinen;
“I Sverige er det hittil rapportert om 137 uvanlige bivirkninger hos 76 pasienter som har fått vaksinen Pandemrix (…)”.
Mange av av dem som ble syke etter vaksineringen, har en allerede kjent allergi mot stoffer som pollen, gress, visse legemidler, egg, nøtter, frukt, peanøtter eller fisk.

To pasienter har fått anafylaktisk sjokk. Det er en alvorlig tilstand som gjerne begynner med at pasienten føler seg uvel, og som etterhvert kan føre til at han eller hun mister bevisstheten (…)”.
Åtte svenske pasienter har dødd 12 timer til 4-5 dager etter at de fikk vaksinen (…)”.
http://www.aftenposten.no/helse/article3370505.ece
Alvorlige bivirkninger hos 20 pasienter;

“(…) Det har kommet 600-700 rapporter om bivirkninger. De fleste handler om ventede plager som ømhet eller smerte på vaksinasjonsstedet og feber, frysninger, hodepine og verkende muskler.
20 rapporter gjelder alvorlige bivirkninger som antas å ha sammenheng med vaksinen, viser Läkemedelsverkets oversikt.

Allergiske reaksjoner som hevelser i ansikt og svelg (angioødem) og elveblest (urticaria) har forekommet, uten at det er angitt i produktinformasjonen for Pandemrix, noterer Läkemedelsverket.

Undersøker fem dødsfall
Fem mennesker har dødd innen fire døgn etter vaksineringen, uten at man dermed vet om dødsfallene skyldes vaksinen. Alle de døde hadde kroniske sykdommer (…)”.
http://www.aftenposten.no/helse/article3352122.ece
ttp://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3053749.ece

350 har redan
fått biverkningar Svininfluensan.

Minst 350 personer rapporteras ha drabbats av biverkningar av det nya influensavaccinet. Flera har tagits in på sjukhus för allergiska reaktioner.http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.233532-350-har-redan fatt-biverkningar
Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix – vaccinet mot influensa A(H1N1)

Rapporterade dödsfall
Fem fallrapporter har inkommit där man beskriver ett tidssamband med vaccination. Tiden har varierat mellan 12 timmar och 4 dagar. Det gäller fem patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt, dystrofisk muskelsjukdom och senildemens.
Samtliga patienter stod på kronisk medicinering. Tre av patienterna var >74 år, de två övriga mellan 54-65 (…)”.

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-Pandemrix—vaccinet-mot-influensa-AH1N1/
Kvinne døde etter svineinfluensa-vaksine

“En kvinne i 20-årene fra Oslo døde lørdag, tre dager etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa, opplyser Statens legemiddelverk”.
http://www.abcnyheter.no/node/98713
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=588068

To svensker døde kort tid etter influensavaksine
http://www.aftenposten.no/helse/article3334760.ece

14-åring i respirator, ikke i risikogruppen;
http://www.kvp.se/nyheter/1.1774178/14-aring-i-respirator-tros-ha-svininfluensa

Hva skal du gjøre hvis du føler deg syk? Se hele videoen;
“Symptoms Of Swine Flu”
http://www.youtube.com/watch?v=rT2HWdPFqMg&feature=related

Vaksinen mot svineinfluensa kan være svært farlig. Du kan blant annet bli smittet med Guillian-Barre syndromet, en paralyserende nevrologisk sykdom, etter vaksine!
http://www.healthtruthrevealed.com/articles/17445018207/article

Derfor blir jeg alvorlig skremt når en av våre store nyhetsformidlere går ut med overskrifter som dette 22.08.2009;
Svineinfluensa-vaksinen virker trygg så langt
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=570610

Da jeg for noen uker siden kom til ny fastlege som ikke var vaksinert, fortalte han meg at han nettopp hadde vært smittet av viruset, og at han ikke hadde opplevd sykdommen som verre enn andre influensaer!
For riktig å understreke Myndighetenes høyst betenkelige propaganda om vaksine som bør deles ut til alle, fronter media store oppslag der fokus er rettet mot de få som dør av sykdommen. De nevner sjelden eller aldri at de som dør eller blir svært syke kan ha andre alvorlige sykdommer som ligger til grunn.

04.11.2009


H1N1.no – Influensa A – WHO sier at over 1000 personer er smittet av Svineinfluensa
Svært viktige opplysninger kommer frem i denne videoen;
http://www.youtube.com/watch?v=O7zFkfXVnRA

Man skal ha antibiotika hvis man ikke får puste!;
WORLD HEALTH ORGANIZATION;
Influenza

In severe influenza, admission to hospital, intensive care, antibiotic therapy to prevent secondary infection and breathing support may be required.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs211/en/

Jeg døde nesten, julen for 2 år siden på grunn av alvorlige pustevansker ved influensa. Antibiotikaen “Doxylin” reddet meg.
Selv etter besøk på 2 legevakter, konsultasjon hos ØNH-lege og flere telefoner til 113 på grunn av at jeg nesten ikke fikk puste og tungen hovnet opp så den blokkerte hele svelget med lammelser og tap av taleevne, ble jeg oversett hos samtlige. Jeg ble ikke hørt, og fikk ikke hjelp! De fortalte at oksygenmetningen var fin! Jeg ble bare bedt om å skylle nesen med saltvann!

Hjelpen kom i form av en Natteravnleder som ba meg ta antibiotikaen Doxylin, som fastlegen faxet resept på til apoteket i 11. time før hun tok juleferie . Uten den ville jeg utvilsomt ha dødd. Man kunne ikke en gang skimte svelget mitt med spatel. Legevakten anførte dette, men konkluderte i journal med “Panikkangst”!! Historien min kom på trykk i Nordstrand Blad
(Doxylin er spesielt effektiv mot bronkitt og lungebetennelse, men har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa i følge pakningsvedlegget – Gravide kan IKKE ta Doxylin).
http://forum.noblad.no/index.php?showtopic=187


06.12.2009
Etter min mening gjorde Bekkemellem en såpass oppsiktsvekkende dårlig figur på Tabloid som her vises, at for meg vil det inntrykket være uopprettelig, selv om damen skulle fronte andre viktige saker heretter.

Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=bqnYbmUpSO8&feature=related

Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=DwxGUGQajJA

03.11.2009;
KRITISK VIKTIG LESNING;

Svineinfluensa: – Kan ha oversett viktig forskningsrapport
“Den norske legen Gunnar Hasle har kommet over en metaanalyse om spanskesyken fra 1918, som kan ha betydning for utviklingen av svineinfluensapandemien”.
“(…) Den slår fast at de fleste som døde ikke døde av viruset i seg selv, men av bakteriell lungebetennelse (…)”!

- Det var bakterielle lungebetennelser som drepte og det er for meg helt nytt. Det er gode nyheter for så vidt, da kan man ikke vente 25 millioner dødsfall ved en lignende epidemi nå, for nå kan slike infeksjoner behandles med antibiotika, sier Hasle (…)”.

Han stiller derimot spørsmål om ikke myndighetene burde vurdere å gi flere vaksine mot pneumokokker – det han mener er en av de største årsakene til bakteriell lungebetennelse. Det er en billig vaksine og rask og produsere. Det gir litt vondt i skulderen på mange, men er allerede tilgjengelig og ville kunne redusere dødeligheten mer enn influensavaksine, sier legen (…)”.

Overlege Vidar Ormaasen ved smittevernklinikken på Ullevål mener man allerede langt på vei har kunnet avskrive at den nåværende pandemien skulle bli like ille som spanskesyken.- Det synes jeg er litt spesielt å sammenligne med. Det ligner mer på den vanlige sesonginfluensaen hvert år (…)”.
Han sier at pneumokokkvaksine allerede er anbefalt til alle i risikogruppene og at den nå gis til alle småbarn (…)”.
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=566597

Viktig spørsmål; Har alle de som døde blitt gitt GITT DOXYLIN ELLER ANNEN ANTIBIOTIKA? Jeg stiller spørsmålet fordi jeg selv hadde dødd hvis jeg ikke til slutt hadde fått Doxylin!

Her er symptomene du må se opp for;
“(…) Influensaen arter seg forskjellig fra person til person. Noen merker den knapt, andre blir alvorlig syke, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Dagbladet.
Den største faren ved sykdommen er å utvikle viruslungebetennelse, opplyser han.
—De fleste som dør har fått en viruslungebetennelse. Per i dag finnes det ingen behandling mot denne typen lungebetennelse. Det eneste legene kan gjøre er å gi pasientene støttebehandling fram til kroppen forhåpentligvis kommer seg av seg selv, sier Madsen (…)”.
http://www.dagbladet.no/2009/11/02/nyheter/innenriks/svineinfluensa/helse/pandemi/8848902/

- Hvorfor sier Madsen at det ikke finnes behandling mot denne typen lungebetennelse og at mange som får denne dør? Betyr det at det plutselig ikke skal hjelpe å ta bredspektret antibiotika slik lege Gunnar Hasle derimot anfører i artikkelen over at VIL hjelpe? eller er det noe jeg fullstendig har misforstått her?

Oppfølging av mistenkte bivirkninger etter pandemivaksinasjon;
Alvorlige og uventede hendelser skal meldes
I en pandemisituasjon bør helsepersonell prioritere rapportering av følgende hendelser etter vaksinasjon med Pandemrix:


Dødelige og livstruende hendelser

Alvorlige, uventede hendelser, spesielt
-Nevritt/nevropati
-Kramper
-Anafylaktisk reaksjon eller annen alvorlig allergisk reaksjon
-Encefalitt
-Vaskulitt
-Guillain-Barré syndrom
-Bells parese/facialisparese
-Demyeliniserende sykdom
-Andre alvorlige autoimmune sykdommer
-Medfødt anomali/fødselsdefekt
-Spontanabort

Uventede mistenkte bivirkninger, spesielt hos barn og gravide

Dette er ikke en liste over forventede bivirkninger, men hendelser som det er viktig å få rapportert dersom de skulle oppstå.

Erstatningsansvar
Staten plikter etter pasientskadeloven § 2 å erstatte en skade som kan være en følge av anbefalte vaksinasjoner. Dette gjelder også for vaksinasjon mot pandemisk influensa. Eventuelle krav om erstatning på grunn av uønsket hendelse etter vaksinasjon fremmes via Norsk pasientskadeerstatning. Pasientskadeloven § 3 annet ledd fastsetter en omvendt bevisbyrde for skader etter anbefalte vaksinasjoner etter smittevernloven.

Tilkjenning av erstatning er ikke avhengig av påvist årsakssammenheng med vaksinen, men er avhengig av at det ikke foreligger annen og mer sannsynlig årsak til hendelsen.


Norsk pasientskadeerstatning

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5041:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:80266::1:6130:2:::0:0

03.11.2009;
H1N1-vaksine gir disse nye bivirkningene;

*
FrysningerNærsynkope (nær besvimelse)Slim i luftveieneTungpustenNysingTåreflodRødhet i øyetRødmingTap av smaks-og luktesans og metallsmak
* http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/h1n1vaksine-gir-disse-nye-bivirkningene-2987611.html

04.11.2009

Tipset om 03.11.2009 av Wivian Uguwu;
Ikke ta vaksinen hvis du har allergi mot egg eller kylling!;
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/astmasyke-molly-3-faar-ikke-vaksine-2975007.html

Kritisk til Pandemibetegnelse
http://www.youtube.com/watch?v=AH4d7AZdXiU&feature=related


Swine flu vaccince may have medical threat?
http://www.youtube.com/watch?v=wuABUdARKCE

Swine Flu Song
http://www.youtube.com/watch?v=tbt_PuVAVTU&feature=player_embedded


Kvikksølv kan forårsake autisme
http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=related

Svært viktig video. Se hele;
The Dangers of Vaccines – Part 1 (Swine Flu H1N1 HPV MMR Gardasil Autism Thimerosal)
http://www.youtube.com/watch?v=tyaVxYYVfQE&feature=related

Folkehelseinstituttet: – Denne vaksinen er helt trygg;

Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet forklarer hvordan tilsetningsstoffene i Pandemrix-vaksinen er blitt testet og brukt i milliarder av vaksiner tidligere.
http://www.aftenposten.no/video/article3320760.ece

“Man dør jo ikke av svineinfluensa”;
http://www.dagbladet.no/2009/10/30/nyheter/innenriks/svineinfluensa/8812204/

1000-1500 mennesker dørav(vanlig) influensa hvert år;
“Mange færre vil trolig dø av svineinfluensa. Hva er da egentlig problemet”?“(…) For de fleste så vil sykdommen ramme som en vanlig influensa, men for noen blir det veldig alvorlig.
Helsedirektøren regner med at rundt 100 mennesker kan dø av svineinfluensaen (…)”.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2739294.ece

For sammenlikning -
På verdensbasis, vil mellom tre og fem millioner mennesker bli alvorlig syke av vanlig sesonginfluensa. Av disse, vil mellom 250.000 og 500.000 mennesker dø!

World Health Organization;
“(…) In annual influenza epidemics 5-15% of the population are affected with upper respiratory tract infections. Hospitalization and deaths mainly occur in high-risk groups (elderly, chronically ill). Although difficult to assess, these annual epidemics are thought to result in between three and five million cases of severe illness and between 250 000 and 500 000 deaths every year around the world (…)”.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs211/en/

Ung jente død av svineinfluensa

“En ung jente kan være svineinfluensaens 15. dødsoffer i Norge”.
•Per 2. november er det meldt om 15 dødsfall som kan knyttes til den nye influensaen.• Av de omkomne er fire under 20 år. Fem i aldersgruppen 20 – 40, fire i aldersgruppen 40 – 60, og to i gruppen 60 og over.
• Tretten av de omkomne hørte til risikogrupper.
http://www.dagbladet.no/2009/11/02/nyheter/innenriks/helse/svineinfluensa/folkehelseinstituttet/8845342/

SVÆRT VIKTIG SIDE;

“Contents and Usage of GSK’s Pandemrix H1N1 Vaccine”
Sitater; “There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy“.


Elin Brodin har startet diskusjon om svineinfluensa på sin FB-side, og her kommer det frem mange særdeles viktige opplysninger. Disse to linkene er gitt av Ole Freeman Sivertsen.
“There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years”.
“Pandremix should under no circumstances be administered intravascularly. There are no data with Pandemix using the subcuntancous route. Therefore, healthcareproviders need to assess the benefits and potential risks of administering the vaccine in individuals with TROMBOCYTOPENIA or any bleeding disorder that would contraindicate intramuscular injection unless the potential benefit outhweighs the risk of bleedings (…)”!
http://www.scribd.com/doc/20313100/Contents-and-Usage-of-GSK-s-Pandemrix-H1N1-Vaccine

Selv er jeg lettangrepet av blødersykdommen Van Willebrands syndrom (noe som for bare ca. 3 – 4 år siden ble oppdaget ved en ren tilfeldighet) som jeg ikke behøver å ta spesielle hensyn for bortsett fra hvis jeg skal opereres. Da må jeg få et stoff sprøytet inn først, som jeg ikke husker hva heter i farten, for å være med på å stoppe eventuelle blødninger. Jeg er svært bekymret. Det er ikke alle som vet om dette som her kommer frem, og jeg tviler sterkt på at alle vil motta denne kritiske informasjonen før de får vaksinen. Jeg kan ikke tro at hver enkelt som står og venter på et Stadion for massevaksinering blir stilt spørsmål om dette før vaksinen settes – eller kanskje i det hele tatt?

Slik stoppet Brasilsvineinfluensaen

“Lenge så det ut som at svineinfluensaen skulle slå ut store deler av befolkningen i Brasil, og 1368 mennesker har dødd av det aggressive H1N1-viruset i landet. Men de to siste månedene har tallet på alvorlig syke falt med hele 97 prosent (…)”. Det skjer selv om ingen i Brasil er blitt vaksinert (…)”!http://www.abcnyheter.no/node/98399
Brasil har en befolkning som teller 174 468 575, altså 174 millioner mennesker, hvorav kun 1368 mennesker totalt har omkommet av “svineinfluensaen”.

“Influensavirus i Norge resistent mot oseltamivir (Tamiflu)”
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&
MainArea_5661=5565:0:15,1214:1:0:0

OBS;

Tamiflu side effect concerns grow after Japan deaths | Health | Reuters
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUST33169820070306

Det er ikke alle som får feber ved svineinfluensa, og norske nyhetsformidlere har sagt at hvis du ikke tar Tamiflu umiddelbart når du kjenner symptomer, vil denne være uten virkning. Denne artikkelen kommer med annen informasjon. Tamiflu kan derimot, som vist i artikkelen over, være skadelig.

“Ten per cent of our patients had no fever when admitted,” says intensive care specialist Anand Kumar of the University of Manitoba in Winnipeg, Canada. Worryingly, this message has not got through to all doctors, health agencies or those creating online diagnostic aids. In many cases, the official line remains: if you don’t have fever, you don’t have flu.

This is dangerous because if you don’t know you have swine flu you won’t watch for signs of the severe form: shortness of breath, chest pain or blue lips. People with these symptoms should start on an antiviral such as Tamiflu at once, says Kumar, even if they have had symptoms for more than two days, and stay on it for more than five days. This runs counter to the usual rules for Tamiflu, but those only apply to people who are not seriously ill, he says. “The critically ill are much different.”
http://www.newscientist.com/article/dn18058-swine-flu-myth-the-symptoms-are-like-regular-flu-youve-got-it-if-youve-got-a-fever.html

Advarer mot uvettig Tamiflu-bruk;

“I 2006 ble det rapportert at barn som hadde tatt influensamedisinen Tamiflu, fikk alvorlige birvirkninger. Ellers normale barn fikk panikk, vrangforestillinger, kramper og ble deprimerte. Selvmord skal ha forekommet. Produsenten Hoffman-La Roche la til en advarsel på pakkene (…)”.


Fox News;

Doctor Admits Vaccine Is More Deadly Than Swine Flu Itself & Will Not Give It To His Kids
http://www.youtube.com/watch?v=E1z7KSEnyxw


“Beklager mangelfull informasjon og dårlig oppfølging”

Dette er svært viktig å merkeseg mht dagens situasjon;
“(…) Jeg vil overfor alle som stilte opp i vaksineforsøket beklage at det
ikke ble gitt god nok informasjon, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet. ­– Selv om situasjonen var vanskelig og behovet for en ny vaksine var stort, finnes det ingen unnskyldning for å bryte etiske og juridiske normer, sier han (…). I iveren etter å løse et alvorlig helseproblem, tok ikke prosjektledelsen nok hensyn til kritiske røster og meldinger om mulige bivirkninger og skader (…)”
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5587&MainArea_5661=5587:66374:15,1223&MainLeft_5587=5544:66374::0:5675:1:::0:0

- Uetisk vaksineforsøk
http://www.tv2nyhetene.no/dokument2/-uetisk-vaksineforsoek-2400977.html

En million nordmenn i risikogruppen

Legg merke til hva som virkelig står skrevet i denne artikkelen;
“(…) Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet presiserer at vaksinen ikke har noen ukjente bivirkninger.

- Vanlige bivirkninger kan være feber og nedsatt allmenntilstand.
Vi forventer ikke å se alvorlige bivirkninger før flere millioner er vaksinert, fordi det svært sjeldent vil oppstå (…)”!

I kommentarene til artikkelen, vises også den utbredte oppfatningen om at mange tror man får mer kvikksølv i seg gjennom den maten vi spiser på en dag enn det vaksinen inneholder. I tilsvar kommer frem, at det er en stor forskjell på å spise kvikksølv konta å få det rett i blodet. Tarmene tar ikke opp kvikksølv, og det som er farlig vil være er kvikksølvdampen, for den tas opp i blodet. Den utestede vaksinen med kvikksølv går rett i blodet!
http://www.nrk.no/nyheter/1.6832548

Unge vil ikke vaksinere seg
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.6834511

I en liten bisetning nederst i artikkelen;”Unge vil ikke vaksinere seg”; (…) Legemiddelet som brukes i vaksinen kalles Pandemrix. Det kan gi bivirkninger i en del tilfeller”.

Det finnes en kombinasjon av aluminium og nervegiften kvikksølv i det konserveringsmidlet som brukes i den vaksinen som skal gis til folket;
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal

Dette belyses i denne viktige debatten på Aftenposten. Og det stilles spørsmål; Får allmuen dårligere vaksine som er blandet med mer kvikksølv og skadeligere stoffer enn det makttoppene får?;

Får politikerne annen vaksine enn folket?
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=8&ThreadID=284147

I Tyskland får de det;

“(…) Kanzlerin und Minister sollen nach SPIEGEL-Informationen mit speziellem Impfstoff vor Schweinegrippe geschützt werden. Beamte von Ministerien und nachgeordneten Behörden ebenso. Das Vakzin enthält keine umstrittenen Zusatzstoffe – im Gegensatz zum Impfstoff für den Rest der Bevölkerung (…)”.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,655764,00.html

Tips fra Hilde Marstrander-

04.11.2009

TIME;

In Germany, a Better Vaccine for Politicians?
“(…) After a report was leaked to the German media last week, the Interior Ministry confirmed that it had ordered a different vaccine, Celvapan, for government officials and the military. Celvapan, which is made by U.S. pharmaceutical giant Baxter, does not contain an adjuvant and is believed to have fewer side effects than Pandemrix (…)”.
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1932366,00.html

Denne artikkelen viser frem, men bagatelliserer de farlige stoffene i vaksinen;
http://www.dagbladet.no/2009/10/26/nyheter/helse/svineinfluensa/innenriks/pandemi/8742452/

“(…) Fordi vaksinen leveres i glass med flere doser, inneholder den konserveringsmiddelet Tiomersal, en kviksølvforbindelse som har bakteriedrepende effekt. Tiomersal har likevel vært brukt som konserveringsmiddel i vaksiner siden 1930-tallet, og det er gjort grundige studier i store befolkningsgrupper med Tiomersal som vaksinetilsetning. • Foreløpig har man lite data om bruken av vaksinen til barn, men flere studier pågår (…)”!!! Kilder:
www.pandemi.no — myndighetenesnettside ompandemisk influensa og www.fhi.no — folkehelseinstituttetshjemmeside.

- En særdeles lettbeint omgang med udiskutable fakta! Jeg minner om denne informasjonen satt inn tidligere på denne siden;
“There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy” “There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years”!
http://www.scribd.com/doc/20313100/Contents-and-Usage-of-GSK-s-Pandemrix-H1N1-Vaccine


Så er mitt store spørsmål:
I artikkelen “Unge vil ikke vaksinere seg” blir det opplyst om at legemiddelet som brukes i vaksinen kalles Pandemrix og kan gi bivirkninger i en del tilfeller.
Folkehelseinstituttet på sin side, oppgir at konserveringsmiddel i vaksinen vil være Tiomersal! Inneholder vaksinen begge disse skadelige stoffene, eller gis det nå to vaksiner med ulike skadelige stoffer?
Fire personer har omkommet etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensaen!
Det er fremhevet at en av dem var en 90 år gammel mann med store hjerteproblemer…. Hva med de andre?!?;
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/avviser-doedsfall-etter-svineinfluensavaksine-2972062.html

Legg merke til at overnevnte artikkel hevder at det kun var 25 personer som døde etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensaen i 1976. De utelater det som videoen under dokumenterer, at tallene faktisk var opp i så mye som 4000 av de som ble alvorlig syke etter å ha tatt vaksinen!;


Dokumentarprogrammet “60 Minutes”, er den nyhetskilde jeg holder for aller mest etterrettelig og sannferdig. Reporterne har en helt annen side av denne saken å fortelle som vil være svært viktig og se nøye på. Det er høyst betenkelig at dette innslaget etter kun første gangs visning ble fjernet permanent, og ikke vist igjen i media før 20 år etter. Videoen kan ses her;


“CBS ” 60 MINUTES” documentary on the swine flu epidemics of 1976 in the US It went on air only once and was never shown again”!;

http://www.dailymotion.com/relevance/search/cbs+60+minutes%2C+swine+flu+vaccine/video/x9mh9f_swine-flu-1976-propaganda_webcam
DEL 2 viser like alarmerende informasjon;
http://www.youtube.com/watch?v=H0aIoa97X5k&feature=related

Hvorfor informerer våre Myndigheter oss ikke om det som her fremkommer?
Er de såpass uvitende, eller enda verre – er det nettopp dette de vet?

Takk til Trond Blindheim for og gi ytterligere opplysninger om nettsider som underbygger det som 60 Minutes viser;

Doctors told to watch for GuillainBarre syndrome during Swine flu vaccination programme
Doctors are being urged to watch for cases of Guillain-Barre syndrome, a rare nerve disorder, as the new swine flu vaccine is introduced in October.
http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6038460/Doctors-told-to-watch-for-Guillain-Barre-syndrome-during-Swine-flu-vaccination-programme.html

Mail Online;

“Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America”.

A warning that the new swine flu jab is linked to a deadly nerve disease has been sent by the Government to senior neurologists in a confidential letter.

The letter from the Health Protection Agency, the official body that oversees public health, has been leaked to The Mail on Sunday, leading to demands to know why the information has not been given to the public before the vaccination of millions of people, including children, begins.
It tells the neurologists that they must be alert for an increase in a brain disorder called Guillain-Barre Syndrome (GBS), which could be triggered by the vaccine (…)”.

Two letters were posted together to neurologists advising them of the concerns. The first, dated July 29, was written by Professor Elizabeth Miller, head of the HPA’s Immunisation Department.

It says: ‘The vaccines used to combat an expected swine influenza pandemic in 1976 were shown to be associated with GBS and were withdrawn from use. GBS has been identified as a condition needing enhanced surveillance when the swine flu vaccines are rolled out (…)”.

The second letter, dated July 27, is from the Association of British Neurologists and is written by Dr Rustam Al-Shahi Salman, chair of its surveillance unit, and Professor Patrick Chinnery, chair of its clinical research committee. It says: ‘Traditionally, the BNSU has monitored rare diseases for long periods of time. However, the swine influenza (H1N1) pandemic has overtaken us and we need every member’s involvement with a new BNSU survey of Guillain-Barre Syndrome that will start on August 1 and run for approximately nine months.

‘Following the 1976 programme of vaccination against swine influenza in the US, a retrospective study found a possible eight-fold increase in the incidence of GBS.

‘Active prospective ascertainment of every case of GBS in the UK is required. Please tell BNSU about every case.

‘You will have seen Press coverage describing the Government’s concern about releasing a vaccine of unknown safety.’

If there are signs of a rise in GBS after the vaccination programme begins, the Government could decide to halt it (…)”.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html

Her kan leses mer om den omfattende påtvingelsen av kvikksølv som vi ser ut til å bli utsatt for nå, ikke bare med vaksine, men også i lyspærer;
http://sommer17.wordpress.com/2009/09/06/vi-opplyses-ikke-om-at-de-nye-lysp%C3%A6rene-kan-v%C3%A6re-livsfarlige/

Annicke Økland opplyste om i dette innlegget som jeg la ut, at hun kom til å beskytte seg og barna med Colostrum; annicke@avitaklinikken.com Tlf; 93041428
http://www.majestetisk.no/Kosttilskudd/Colostrum/tabid/92/language/en-US/Default.aspx
Pandemic (H1N1) 2009

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/
Dette bør du vite om svineinfluensaen

* Slik beskytter du deg
* Dette gjør du når du er smittet
* Her er ekspertenes råd
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=564509

Seks av ti sier nei til vaksine;

“59 prosent av befolkningen har bestemt seg for å ikke ta imot tilbudet om gratis vaksine mot svineinfluensa”.
http://www.abcnyheter.no/node/93601

Disse får svineinfluensa- vaksine først;

“Gravide, lungesyke, hjertesyke og helsepersonell er blant dem som prioriteres når vaksinen mot svineinfluensa er klar”.
http://www.abcnyheter.no/node/95992

Elisabeth (35) ble lam etter å ha fått vaksine mot svineinfluensa
http://www.dagbladet.no/2009/08/20/nyheter/svineinfluensa/innenriks/helse/epidemi/7735364/

Utelukker ikke at du kan bli mer syk av vaksinen enn av influensaen
http://www.dagbladet.no/2009/08/20/nyheter/helse/svineinfluensa/influensa/innenriks/7736382/

Vaksinefrykt kan skape influensaproblemer;
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=566276

KOLS-syk redd massevaksinasjon“(…) Kronisk syke gruer seg nå til å måtte stå i lange køer for å få svineinfluensavaksine. Fra onsdag skal Ålesund kommune massevaksinere folk i risikogruppene på Color Line stadion (…)”.
http://nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6835456

Advarer mot ny og hissigere svineinfluensa
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2695905.ece

Myndighetene klare til å dele ut influensamedisin
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542485

Vaksine fungerer ikke mot svineinfluensa
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=542450

Mener Folkehelseinstituttet pleier egne interesser
http://www.dagbladet.no/2009/09/07/nyheter/svineinfluensa/innenriks/helse/h1n1/7977491/

Frykter dødelig nervesykdom av svineinfluensa-vaksine;
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=557231

Kommunelege kritiserer pris på vaksinering

Hevder fastleger har timelønn på over 5000 kroner

KRITISK: Kommunelege Frode Veian i Lillehammer kritiserer fastleger han mener bruker svineinfluensavaksinering til egen vinning.
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=582296

Hans K. Gaarder: Sannheten om vaksiner: Vaksinering er ikke immunisering
http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/hans-k-gaarder-sannheten-om