fredag 28. august 2009

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.
Pressens oppgaver i samfunnet, er å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter.

Les det oppdaterte innlegget på Wordpress.com:

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket

http://bit.ly/9KlfzV

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar