søndag 2. august 2009

Regjeringen krenker Grunnlovens §110c, og overser den sosialkriminalitet kommunene begår.


Les innlegget på Wordpress.com:

Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?

http://bit.ly/J8hRG


Jeg har plassert min blogg i Oslonorske bloggkart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar